Privacy Statement

 

Als gebruiker van dit portaal heb je recht op een zorgvuldige bescherming van persoonlijke gegevens. Het onderhoud en de opbouw van dit portaal wordt uitgevoerd door Nestor. Nestor respecteert de privacy van alle gebruikers van dit portaal en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit Privacy Statement opgesteld, dat voldoet aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp). In dit Statement is te lezen hoe Nestor je gegevens verwerkt en registreert.

 

 

Jouw persoonsgegevens

 

Nestor verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de website Kleur Bekennen verkennen waarbij je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om feedback te kunnen geven. Als je de volledige 6 stappen doorloopt vragen wij de volgende persoonlijke gegevens van je:

 

 

 

Waarom we je gegevens nodig hebben

 

Nestor verzamelt gegevens die over jouw persoonlijkheid gaan. Deze gegevens vul je zelf in, in de verschillende vragenlijsten. De website Kleur Bekennen verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

 

 

Gebruik van de testresultaten

 

Met uitzondering van Nestor heeft niemand inzicht in individuele testresultaten. Nestor zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan haar werknemers ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de functies van dit portaal. Deze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 

De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt om een rapportage op organisatie- of afdelingsniveau aan jouw werkgever te geven. Werkgevers kunnen de resultaten van werknemers slechts op groeps- of afdelingsniveau inzien. Hiervoor geldt een minimum van 15 deelnemers. Individuele resultaten zijn voor je werkgever nooit herleidbaar en altijd anoniem.

 

Daarnaast gebruikt Nestor geannonimiseerde uitslagen voor eigen gebruiksonderzoek. Deze gegevens zijn nooit individueel herleidbaar

 

 

Voorwaarden voor het gebruik van gegevens 

 

 

 

Wijze van verwerking van gegevens 

 

Nestor neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Nestor bedient zich van een goed beveiligde database waarin gegevens worden opgeslagen en is aan de Wbp verantwoording verschuldigd voor het goed functioneren van het bestand en de verwerking van persoonsgegevens.

 

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk via info@kleurbekennen.online

 

 

In kaart brengen websitebezoek

 

De website Kleur Bekennen maakt alleen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De meeste gegevens kun je zelf inzien of aanpassen, maar als je wat wilt verwijderen moeten wij dat voor je doen. Je kunt in dat geval een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kleurbekennen.online. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Nestor zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

 

Klachtenregeling

 

Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Nestor dit reglement niet naleeft, dan verzoeken wij je contact op te nemen via info@kleurbekennen.online. Als je hierna nog niet tevreden bent kun je contact op nemen met het College Bescherming persoonsgegevens, www.cbpweb.nl.

 

 

Vragen / Opmerking

 

Indien je nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de website Kleur Bekennen, dan kun je contact met Nestor opnemen. Wij helpen je graag verder als je informatie nodig hebt over jouw gegevens of als je deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van onze Privacy Statement nodig mocht zijn, dan vind je op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 

Wijzigingen voorbehouden

 

Nestor behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.